SuRCP – FiRCS

Suomen RC-Purjehtijat (Finlands RC-seglare) on radio-ohjattujen purjeveneiden harrastajien oma yhdistys. SuRCP toimii Suomen Purjehtijaliiton luokkaliittona ja on myös ISAF-RSD :n sekä IOM-ICA :n jäsen.

Tietoa toiminnastamme:

  • Noin 40 jäsentä
  • 60 rekisteröityä IOM venettä, noin 140 rekisteröityä MicroMagic venettä, yli 30 rekisteröityä Dragon Force 65 venettä
  • Noin 40 kilpailijaa ranking-listoilla
  • RC-Purjehduskilpailuja on vuosittain noin 15kpl.
  • SuRCP/FiRCS är ett tvåspråkigt klassförbund.

Puheenjohtaja / Ordförande / Chairman
Eero Laurila
“e.laurila” at “kolumbus.fi”

Sihteeri / Sekreterare / Secretary
Riku Lindström
“riku.lindstrom” at “gmail.com”

Rahastonhoitaja / Skattmästare / Treasurer

Erik Wallin
“erik.wallin” at “welho.com”

Muut hallituksen jäsenet / Övriga styrelsemedlemmar

Petteri Grönroos
Olle Martonen
Timo Kokkonen

Jäsenmaksu / Medlemsavgift

Yhdistyksen jäsenmaksu 2014 on 20 euroa.
Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu ja ilmoittamalla tästä sihteerille.

Pankkitili / Bankkonto
Nordea 200118-171962 (IBAN: FI51 2001 1800 1719 62, BIC: NDEAFIHH)

SuRCP r.y.:n vuosikokous järjestetään helmikuussa.

Lehtijutut:

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply