Archive for October, 2020

IOM sääntömuutokset 2020

Wednesday, October 7th, 2020

Oheisessa kansainvälisen IOM luokkayhdistyksen (IOMICA) vuosikokouskutsussa on listattu sääntömuutosehdotuksia, joihin myös SuRCP saa kansallisena luokkayhdistyksenä ottaa kantaa. Periaate on se että Suomessa kaikki rekisteröidyn veneen omistajat voivat äänestää muutosten puolesta tai vastaan, ja näistä äänistä lasketaan tulos josta muodostuu Suomen kanta.

Sääntömuutosehdotukset ovat mielestäni enemmän kosmeettisia poislukien kohta 8 (liite C), jossa ehdotetaan sallittavaksi lasikuituvahvisteiset muovimateriaalit runkojen 3D-printtaamiseen. Tämä ehdotus on mielestäni siinä mielessä tärkeä, että 3D-printtauksella pitäisi pystyä tekemään IOM runkoja huomattavan paljon helpommin ja edullisemmin kuin lasikuidusta laminoimalla, jolloin veneiden hankintakustannukset todennäköisesti alenisivat ja luokka saisi helpommin uusia purjehtijoita.

Mikäli haluat antaa äänesi sääntömuutoksista tai jos on kysymyksiä ehdotuksista niin ota yhteyttä Rikuun sähköpostitse.

IOM Ranking 5 tulokset (Tampere N 3.10.2020)

Tuesday, October 6th, 2020

Kauden ranking-päätös ajettiin 1-rikin tuulessa (n. 5-7m/s) N:n satama-altaassa. Sää oli pääosin aurinkoinen ja kilpailu hyvätasoista ja siistiä. Aallokon puuttuminen helpotti huomattavasti ajamista verrattuna Naantalin kisaan. Esalle kiitos järjestelyistä ja hyvistä valokuvista!

Tulokset vielä: